Den här sekretesspolicyn gäller från första Januari, 2016.
 
 
1. Räckvidd och registeransvarig
2. Insamling av personlig information
3. Användning av personlig information
4. Våra utlämnande av personlig information
5. Cookies, webbfyrar och liknande teknik
6. Hämta, granska och ändra dina uppgifter
7. Skydd och bevarande av din personliga information
8. Övriga upplysningar
 
samtycke
samtycker till det här Sekretessmeddelandet, samtycker du till att vi använder din personliga information i de fall markeras i det här Sekretessmeddelandet understrykas, och i fet stil för de ändamål som beskrivs där. Ditt medgivande avser insamling och lagring, användning och utlämnande av information som beskrivs på den relevanta i detta sekretessmeddelande.
 
 
1. Räckvidd och registeransvarig
 
det här sekretessmeddelandet beskriver politik Klassskafordon.com för insamling, användning, lagring, spridning och skydd av våra personliga uppgifter ( "Personuppgifter" ). I hela det här Sekretessmeddelandet använder vi termen "personlig information" för att beskriva information som kan vara förknippade med en viss person och kan användas för att identifiera personen. Vi anser inte att personlig information information som gjorts anonyma eller aggregerade så att det inte går att använda, oavsett om det är i kombination med annan information eller annat för att identifiera en specifik användare.
Den här sekretesspolicyn gäller för webbplatser klassiskafordon.se/kom och alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där hänvisning görs till det här Sekretessmeddelandet, oavsett hur du få åtkomst till tjänsterna, inklusive åtkomst via mobila enheter.
 
Registeransvarig
 
i händelse av att det här Sekretessmeddelandet ändras, kommer vi att offentliggöra den ändrade sekretessregler och datum för den ändrade personuppgifter på webbplatsen. Vi rekommenderar att du läser denna avskildhet regelbundet. Vi kommer att göra förändringar som rör ett samtycke som lämnas av dig från ditt medgivande igen. Det här Sekretessmeddelandet är effektivt från och med 1 september 2015.
 
2. Insamling av personlig information
 
kan du besöka vår webbplats utan att registrera dig för ett konto. När du har registrerat ett konto hos oss, ni har beslutat att ge oss din personliga information och att inte vara anonym för oss. Vi samlar in följande typer av personlig information i syfte att förse dig med användning av och tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg och för att hjälpa oss anpassa och förbättra din upplevelse och justera innehåll och annonser.
 
· Information vi samlar in automatiskt när
du besöker våra webbplatser, använda våra program, tjänster och verktyg eller svar på våra annonser eller annat innehåll, vi automatiskt samla in den information som du skickar till oss med din dator, mobiltelefon eller annan utrustning som ger tillgång till. Denna information är kopplad till dig personligen bara när du loggar in som en registrerad användare, och innefattar men är inte begränsat till: •
 
enhets-ID eller unik identifierare, typ av enhet, dator och anslutning information, statistik på sidan utsikt, trafik till och från orter remiss URL, ad data, IP-adress och standard web logga in information; och •
anonyma uppgifter samlas in genom vår användning av cookies och web beacons.
 
· Information som du ger oss
vi samla in och lagra all information som du anger på våra webbplatser eller som du ger oss när du använder våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg. Detta kan innefatta, men är inte begränsat till: •
 
information som du lämnar till oss när du registrerar dig för ett konto eller ansöker om ett av våra tjänster, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och (beroende på tjänst) ibland finansiell information, såsom kreditkortsnummer eller bankkontonummer, •
information som du kan ge till oss via sociala medier, webbplatser eller tjänster från tredje part;
• transactional information baserat på dina aktiviteter på webbplatser (t.ex. annonser och annat innehåll som du skapar eller som relaterar till ditt konto),
• information som tillhandahålls i samband med gemenskapens diskussioner, chattar, tvistlösning och korrespondens/feedback via vår webbplats eller via e-post/fax/e-post;
• extra personlig information vi ber Du kan skicka till legitimerar sig yourself eller om vi anser att du bryter mot ourGeneral villkor och/eller principer (till exempel, om det tillåts av lagen vi kan be dig skicka oss ett ID eller bill att verifiera din adress eller identitet).
 
Information som vi samlar in från mobila tillämpningar och enheter
när du hämtar information, eller använd vår mobila applikationer, eller gå till någon av våra mobila optimerade tomter kan vi samla in information om dig och din mobila enhet som diskuterades ovan i detta tillkännagivande. Detta kan innefatta platsinformation. Vi kan använda denna information för att förse dig med platsbaserade tjänster, t.ex. reklam, sökresultat och andra personliga innehåll som godkänts av dig och din enhet. De flesta mobila enheter beviljar dig till styrning eller avaktivera positioneringstjänster i enhetens inställningar. Om du har frågor om hur avaktivera enhetens placering tjänster rekommenderar vi att du kontaktar din mobil service bärare eller tillverkaren av enheten.
Vi kommer att få ditt uttryckliga medgivande innan vi samlar in ytterligare personlig information från dig som en följd av din användning av våra mobila applikationer eller din åtkomst till våra webbplatser använder en mobil enhet. Du kan också förses med en extra kort form sekretessmeddelande förklarar ytterligare eller särskilda information som vi kan samla in från dig som inte är upptagna i detta tillkännagivande.
 
 
 
· Information från andra källor vi
kan ta emot eller samla in ytterligare information om dig från tredje man och lägger till den till vårt konto information. Denna information inkluderar, men är inte begränsade till: demografiska data, navigation, ytterligare kontaktuppgifter och ytterligare data om dig från andra källor, t.ex. offentliga myndigheter, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.
 
 
3. Användning av personlig information
 
vårt primära syfte med insamling och användning av personlig information är att ge dig tillgång till våra webbplatser och/eller användning av våra tjänster, program och verktyg, förse dig med den begärda kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster, och för att kunna ge dig en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att avsätta detta sekretessmeddelande, accepterar du att vi får använda dina personuppgifter för att: •
 
ger dig tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg och support du begär genom e-post eller telefon;
• att förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, brott mot säkerheten, potentiellt förbjuden eller olaglig verksamhet, och genomdriva ourGeneral villkor och/eller principer,
• anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;
• kontakta dig, antingen via e-post eller telefon för att lösa tvister, samla in avgifter och felsöka problem med ditt konto eller våra webbplatser, tjänster, program eller verktyg, eller för andra ändamål som är godkända enligt lag;
• kontakta dig, antingen via e-post eller telefon för att informera dig om våra tjänster och våra Corporate family, leverera riktade marknadsföringsåtgärder, service uppdateringar och specialerbjudanden på grundval av dina inställningar, som är, efter mottagandet av ditt uttryckliga medgivande till detta och/eller om de lagstadgade kraven uppfylls, •
jämföra information om noggrannhet, och verifiera det med tredje parter;
• kontakta dig på ett av de telefonnummer som anges av dig med automatisk-ringer eller pre-recorded budskap samtal eller text (SMS, i tillämpliga fall, på uttrycklig begäran av dig på ett sätt som överensstämmer med gällande föreskrifter och för de syften som beskrivs i den här sekretesspolicyn;
• erbjuda dig andra tjänster som du begärt som beskrivs när vi samlar in informationen.
 
 
Användning av personlig information i marknadsföringssyfte
 
om du har gett samtycke i enlighet med gällande föreskrifter, vi använder din personliga information för att:
 
· informera dig om vår och våra företags familjens webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg,
· genomföra målinriktad marknadsföring och säljfrämjande åtgärder baserat på dina inställningar, ·
anpassa, mäta och förbättra våra reklam baserat på din annons anpassningspreferenser.
Vi försäkrar att vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part för deras marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan kombinera personlig information med information som vi samlar in från andra källor och använda den för att förbättra och anpassa vår reklam och marknadsföring till dig.
 
Opt-out av vår användning av personlig information
 
om du inte vill ta emot marknadsföring och säljfrämjande meddelanden från oss kan du ange egna inställningar för ditt konto eller i direkt kommunikation från oss (till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller använd länken avsluta prenumeration i marknadsföring eller reklam meddelande till avsluta prenumeration.
 
Om du återkalla ditt medgivande för användning eller utlämnande av personlig information för andra ändamål som anges i det här Sekretessmeddelandet vi kan inte fortsätta att tillåta att du har tillgång till våra webbplatser, program eller verktyg eller att ge dig några eller alla tjänster och support som erbjuds till våra användare och som är godkända enligt det här Sekretessmeddelandet och våra allmänna villkor.
 
 
4. Vårt avslöjande av din personliga information som vi
 
lämnar ut personlig information för att bemöta rättsliga krav, genomföra vår politik, svara på påståenden om att en notering eller annat innehåll kränker andras rättigheter, eller skydda någons rättigheter, egendom eller säkerhet. Sådan information kommer att lämnas ut endast i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Som nämnts ovan, att vi inte lämnar ut personlig information till tredje part för deras marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke.
 
 
5. Cookies, webbfyrar och liknande teknik
 
när du använder våra webbplatser, tjänster, program, meddelanden (t.ex. e-post) eller verktyg, vi eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer kan använda cookies, webbfyrar och liknande teknik för att lagra information för att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och att anpassa innehåll och annonser.
 
 
6. Hämta, granska och ändra dina uppgifter
 
du kan se, granska och ändra eller ta bort din personliga information genom att öppna sidan status i ad du placerade eller genom att logga in på ditt användarkonto. I allmänhet kommer vi inte manuellt ändra din personliga information, eftersom det är mycket svårt att verifiera din identitet på distans. Du måste snabbt uppdatera din personliga information, om den ändras eller är felaktiga. I vissa fall, när du gör en offentlig kontering på plats, kan du inte ändra eller ta bort den (till exempel för att ändra din annons senare eller att ta bort ett meddelande). Om du vill ta bort ditt konto, detta kan du göra själv i ditt användarkonto eller kontakta vår kundtjänst om detta. Vi kommer att behandla din begäran inom en rimlig tid och behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Du kan även beställa från vår kundtjänst information om ändringar eller rättelser av och borttagning av alla personliga information vi lagrat om dig inom ramen för och omfattningen av dina lagliga rättigheter till information, korrigering och blockera/radering.
 
 
7. Skydd och bevarande av dina personuppgifter
 
vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att minska riskerna för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande, ändring av sådan information. Några av de garantier vi använder brandväggar och datakryptering, fysiska entrékontroller för att våra datacenter, och komma åt information tillstånd. Om du ändå anser att kontot missbrukas, vänligen rapportera detta till oss Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .
 
Vi behåller personlig information inte längre än är rättsligt tillåtet och ta bort personliga uppgifter när de inte längre behövs för de ändamål som beskrivs ovan.
 
 
8. Annan information
 
missbruk och icke begärda kommersiella meddelanden ( "spam")
vi inte tolererar missbruk av vår webbplats. Du har inte behörighet att lägga till andra användare av vår webbplats till din posta förteckning (e-post eller post) för kommersiella ändamål, även om en användare har köpt något från dig, såvida inte användaren har gett sitt uttryckliga samtycke. Om du upptäcker att någon missbrukar vår webbplats (spam eller falska e-postmeddelanden), vänligen rapportera detta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
E-post/Messaging verktyg
det är inte tillåtet att använda våra till en annan medlem meddelande resurser för att skicka skräppost eller innehåll som strider mot våra allmänna villkor och/eller principer på något annat sätt. Vi kan scanna meddelanden skickas via dessa resurser automatiskt och filtrera dem manuellt för spam, virus, phishing och andra malicious aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll. Vi inte varaktigt lagra meddelanden skickas via dessa resurser.
 
Tredje part
såvida det inte uttryckligen föreskrivs i detta sekretessmeddelande, det här Sekretessmeddelandet gäller endast användning och utlämnande av information som vi samlar in från dig. Om du lämnar ut din information till andra, vare sig de är presumtiva köpare eller säljare på våra webbplatser eller andra webbplatser i hela Internet, olika regler kan gälla för användning av utlämnande av den information som du ger till dem. Vi styr inte den sekretesspolicy som gäller för tredje part, och du omfattas av sekretessregler i dessa tredje parter i tillämpliga fall. Vi samarbetar med tredje part att tillhandahålla vissa tjänster eller användning av tredje parts-leverantörer" verktyg för detta ändamål, vi uttryckligen vad sekretesspolicy gäller för dig. Vi uppmuntrar dig att ställa frågor och få information om deras sekretesspolicy innan att avslöja personlig information till tredje part.
 
Kontakta oss om du har frågor om
vår webbplats och hur vi behandlar dina uppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tillvägagångssätt vår kundsupport. Du kan även kontakta oss skriftligen: Makki Holding AB, PO Box 2017
19602
Kungsängen